วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร โสมคำภา ตัวแทนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมกิจกรรม KPRU TO SCHOOL เพื่อให้แนวทาง แนะแนวการศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนขาณุวิทยา ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร