วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.40 น.เป็นต้นไป อาจารย์ ดร.ยุชิตา กันหามิ่ง และนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษา KPRU TO SCHOOL 2024 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ และประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร