เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 – 1 มิถุนายน 2562 นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกกิจกรรมการสร้างเสริมประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ จำนวน 3 คน ได้ร่วมไปศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษา ณ มหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ (UniKL MITEC) เมืองยะโฮร์บาห์รู ประเทศมาเลเซีย เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มประสบการณ์การสื่อสารภาษาอังกฤษในต่างประเทศให้ดียิ่งขึ้น