ข่าวสารศิษย์เก่า

ขอเชิญนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ ในโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 9 “รักษ์บวร รักษ์ศีล5”

ขอเชิญนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ ในโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 9 “รักษ์บวร รักษ์ศีล5”

อ่านเพิ่มเติม

ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีตอบแบบสอบถามออนไลน์

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาระดับปริญญาตรีตอบแบบสอบถามออนไลน์

อ่านเพิ่มเติม