บทสัมภาษณ์ศิษย์เก่า
นฤมล สามารถกุล (ปู)
สวัสดีค่ะ ชื่อนฤมล สามารถกุลน่ะคะ ชื่อเล่นชื่อ ปูค่ะ จบจากโปรแกรมวิชา นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปัจจุบันนี้เป็นเจ้าหน้าที่การตลาด อยู่ที่บริษัท แคทเทเลคอมค่ะ

จากใจพี่…สู่ใจน้อง ที่จะทำให้คุณได้รู้ถึงประสบการณ์ ควา…
read more

พลวัตร หนองหลวง (บี)
สวัสดีครับ พี่ชื่อพลวัตร หนองหลวง ชื่อเล่น บี จบการศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปัจจุบันทำงานเป็นครูครับ ตำแหน่งพนักงานราชการ อยู่โรงเรียนบ้านนาป่าแดง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชรครับ

จากใจพี่…สู่ใจน้อง ที่จะทำให้คุณได้รู้ถึงประสบการณ์ ควา…
read more

ภัชฎา เหมือยไธสง (กี้)
สวัสดีค่ะ พี่ชื่อภัชฎา เหมือยไธสง ชื่อเล่น กี้ค่ะ เป็นศิษย์เก่าโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปัจจุบันประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ค่ะ

จากใจพี่…สู่ใจน้อง ที่จะทำให้คุณได้รู้ถึงประสบการณ์ ควา…
read more

อานนท์ เรืองใจ (อ๊อด)
สวัสดีครับ ผมชื่ออานนท์ เรืองใจ ชื่อเล่น อ๊อดครับ จบจากโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปัจจุบันทำงานตำแหน่งพนักงานสินเชื่อ ที่ธนาคารทิสโก้ครับ

จากใจพี่…สู่ใจน้อง ที่จะทำให้คุณได้รู้ถึงประสบการณ์ ควา…
read more

ศุภชัย ไพรสิงห์ (ต้อม)
สวัสดีครับ พี่ชื่อศุภชัย ไพรสิงห์  ชื่อเล่น ต้อมครับ จบปีการศึกษา 2555 โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปัจจุบันประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวครับ ร้านพันดอกฟลาวเวอร์ เดอะเวดดิ้งแพลนเนอร์ครับ

จากใจพี่…สู่ใจน้อง ที่จะทำให้คุณได้รู้ถึงประสบการณ์ ควา…
read more

ธีรวัฒน์ สมบุญสิน (โจ)
สวัสดีครับ พี่ชื่อธีรวัฒน์ สมบุญสิน ชื่อเล่น โจ ครับ เป็นศิษย์เก่าโปรแกรมวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปัจจุบันทำงานที่บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการครับ

จากใจพี่…สู่ใจน้อง ที่จะทำให้คุณได้รู้ถึงประสบการณ์ ควา…
read more