บทสัมภาษณ์ศิษย์เก่า
สุพาพร ไทยพาท (มด)
สวัสดีค่ะ พี่ชื่อ สุพาพร ไทยพาท ชื่อเล่น มด จบการศึกษาปี 2554 โปรแกรมวิชา การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรค่ะ ปัจจุบันประกอบอาชีพ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชรค่ะ

จากใจพี่…สู่ใจน้อง ที่จะทำให้คุณได้รู้ถึงประสบการณ์ ควา…
read more

คุณยุวดี พันสวัสดิ์ (เอ๋)
สวัสดีค่ะ ชื่อยุวดี พันสวัสดิ์ จบโปรแกรมวิชา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ชื่อเล่นชื่อ เอ๋ค่ะ ปัจจุบันนี้ทำงานที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล (InterContinental) ตำแหน่ง club service attendant ค่ะ

จากใจพี่…สู่ใจน้อง ที่จะทำให้คุณได้รู้ถึงประสบการณ์ ควา…
read more

กรรณิกา นาพญา (กุ๊กกิ๊ก)
สวัสดีค่ะ กรรณิกา นาพญาค่ะ กุ๊กกิ๊กน่ะคะ จบโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อาชีพพิธีกร MC ค่ะ

จากใจพี่…สู่ใจน้อง ที่จะทำให้คุณได้รู้ถึงประสบการณ์ ควา…
read more

มโนช สังข์เที่ยง (ต้า)
สวัสดีครับ พี่ชื่อมโนช สังข์เที่ยง ชื่อเล่น ต้า ครับ เป็นศิษย์เก่าโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปัจจุบันประกอบอาชีพพนักงานจ้าง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชรครับ

จากใจพี่…สู่ใจน้อง ที่จะทำให้คุณได้รู้ถึงประสบการณ์ ควา…
read more

ภาวิณี ไทยธานี (ครีม)
สวัสดีค่ะ ชื่อภาวิณี ไทยธานีค่ะ ชื่อเล่น ครีม จบจากโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรค่ะ ปัจจุบันประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวค่ะ

จากใจพี่…สู่ใจน้อง ที่จะทำให้คุณได้รู้ถึงประสบการณ์ ควา…
read more

อัญชิสา มนทอง (อัญ)
สวัสดีค่ะ พี่ชื่ออัญชิสา มนทอง ชื่อเล่น อัญค่ะ เป็นศิษย์เก่าโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปัจจุบันประกอบอาชีพพนักงานจ้าง ที่บริษัททิพย์เคเบิ้ลทีวี จำกัดค่ะ

จากใจพี่…สู่ใจน้อง ที่จะทำให้คุณได้รู้ถึงประสบการณ์ ควา…
read more