TOEIC-Test-1024x500

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านคัดเลือกร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการในต่างประเทศ ครั้งที่ 2

ระหว่างวันที่ 4-8 มิถุนายน 2561
ณ วิทยาเทคนิคสิบสองปันนา ประเทศจีน