แจ้งบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561

เปิดรับจองตั้งแต่ 18 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

ณ ร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

—————————————————————————————————–

สอบถามเพิ่มเติม

คุณพิชญนันท์ ดอนไพรวัลย์

โทร. 093-3916393