ยินดีต้อนรับน้องใหม่ 2561 

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2561

ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร