แจ้งนักศึกษาที่เรียนรายวิชา…เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1-4

มรภ.กพ.(กำแพงเพชร) และ มรภ.กพ.(แม่สอด)

(ที่สอบไม่ผ่าน หรือขาดสอบ)

สามารถสมัครสอบ และยืนยันเข้าสอบ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 – 13 กรกฎาคม 2561

 


ติดต่อสอบถาม

สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โทร. 055-706555 ต่อ 1571