คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (ทีม Comm’Arts KPRU) ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดละครเวที โครงการ Act Outloud U Report ระดับประเทศ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต โดยมี ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี เป็นอาจารย์ผู้ฝึกซ้อมและควบคุมทีม