ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมส่งผลงานประกวดภาพยนต์สั้น “รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (ทุกประเภท)” ความยาวไม่เกิน 15 นาที

ส่งผลงานภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องสำนักกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร