แจ้งนักศึกษาที่เรียนรายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 ดำเนินการยืนยันเข้าสอบ TOEIC ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 5 กันยายน 2561

ประกาศรายชื่อ วันที่ 7 กันยายน 2561

สอบ วันที่ 12 กันยายน 2561

คลิก!! ยืนยันการสอบที่นี่