ขอเชิญชวน…นักศึกษาและบุคลากรที่สนใจ เข้ารับฟังบรรยาย “การเตรียมความพร้อมก่อนสอบ TOEIC” โดยวิทยากรจากศูนย์สอบ TOEIC

ในวันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 3 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร