แจ้งกำหนดปิดให้บริการโปรแกรม speexx online เพื่อประมวลผลคะแนน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.