เชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร เข้าใช้งานบทเรียนออนไลน์

Thai MOOC (Thailand Massive Open Online Course) “การเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาให้คนไทยก้าวทันโลกที่ไม่หยุดนิ่ง”

เริ่มต้นการใช้งานได้ที่นี่!!