ขอเชิญชวน…ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล

ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-14.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร