เปิดรับสมัครนักศึกษา ร่วมอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบคอมพิวเตอร์

ทั้งหมด 2 รอบ รอบละ 80 คน ตั้งแต่บัดนี้ – 14 มกราคม 2562