ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์

ชิงเงินรางวัลสูงสุด 5000 บาท และรางวัลอื่นๆกว่า 15 รางวัล

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 และส่งผลงานภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562