ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดรับสมัครสอบ CU-TEP สำหรับบุคคลทั่วไป สามารถลงทะเบียนอนนไลน์ได้ระหว่าง 19-28 กุมภาพันธ์ 2562 กำหนดสอบวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 08.30-11.30 น. ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร