ศูนย์ภาษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เปิดสมัครสอบ MOCK TEST (สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์) สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

———————————————————————

  • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้-วันที่ 2 มีนาคม 2562

  • ประกาศรายชื่อ วันที่ 4 มีนาคม 2562

  • กำหนดสอบ วันที่ 6 มีนาคม 2562 ช่วงเช้า เวลา 10.00-12.00 น. ณ ศูนย์ภาษา ชั้น 5/1 และชั้น 6/1 ช่วงบ่าย เวลา 14.00-16.00 น. ณ ศูนย์ภาษา ชั้น 5/1, ชั้น 5/2 และชั้น 6/1