ศูนย์พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญเข้าร่วม…การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การเขียนโครงการ เพื่อขอรับทุนในการพัฒนาชุมชน” โดย รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ และคณะ ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด 50 ท่านแรกเท่านั้น สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่>>>https://fms.kpru.ac.th/wp-content/uploads/2019/02/Writing-a-project.pdf

———————————————————————————————

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง: คุณสุมิตรา (มิ้ม)

โทรศัพท์มือถือ: 095-1212295 โทรศัพท์: 055-706555 ต่อ 3500, 3613

แฟ๊กซ์: 055-706511 อีเมล์: fms-info@kpru.ac.th