ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์

ประจำปีการศึกษา 2562 เดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 4/4

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562