ขอเชิญชวนร่วม..บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร