กำหนดการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร กองประจำการ ประจำปี 2563

สำหรับนักศึกษาที่เกิด พ.ศ.2542 สามารถยื่นเอกสารขอผ่อนผันทหารได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2563 เท่านั้น

ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร