เชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมประกวดและชิงเงินรางวัล

โครงการถนนวัฒนธรรม “ถนนคนเดินเพลิดเพลินวัฒนธรรม”

วันที่ 4-5 มีนาคม 2563 เวลา 17.00-22.00 น. ณ บริเวณหน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

อ่านรายละเอียด คลิก https://std.kpru.ac.th/th/hotnews/culture_road_2563.php?fbclid=IwAR3QMlCdtVyXy0RP_WYkJMkQAzguD0NlFLdvF3RJzHp1AQQ7tv_MxQqMFZk