โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA for Programme Assessment Version 3.0 สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 28-30 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมครุร่มสัก 1 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ เปิดรับสมัครวันนี้-13 มีนาคม 2563 (จำกัดจำนวน 75 ท่านเท่านั้น) สำหรับบุคคลภายนอก ค่าลงทะเบียนท่านละ 4500 บาท บุคคลภายใน ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย อ่านรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ คลิก http://qa.kpru.ac.th/main/?page_id=42