ขอเชิญผู้บริหารท้องถิ่นร่วมอบรมหลักสูตร…การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมืออาชีพ สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยวิทยากร…ที่มากด้วยความรู้ และประสบการณ์ ในวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ค่าสมัคร 3,600 บาท หมดเขตลงทะเบียนและชำระเงิน วันที่ 31 มกราคม 2565

     จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และมูลนิธิกำแพงพลเมือง

หัวข้ออบรม อาทิเช่น….

 • บรรยายพิเศษ เรื่อง…”ประสบการณ์ในการบริหารงานท้องถิ่นแบบมืออาชีพ”

 • “เรียนรู้…ทิศทางการพัฒนาสังคมไทยผ่านยุทธ์ศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเพื่อท้องถิ่น”

 • “กระบวนการนโยบาย สาธารณะแบบมีส่วนร่วม”

 • จับเข่าคุย…”การพัฒนาองค์กรและชุมชน เพื่อความอยู่ดีมีสุข”

 • ฯลฯ

วิทยากร อาทิเช่น….

 • ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

 • สถาบันพระปกเกล้า

 • ผู้อำนวยการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ จ.กำแพงเพชร

 • ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

 • ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 11 จ.นครสวรรค์

 • ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ จ.กำแพงเพชร

 • นายเทวัญ หุตะเสวี และคณะ

 • รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

💻 สมัครออนไลน์:

https://bit.ly/3qaUPR2

💰 ชำระเงินออนไลน์:

https://bit.ly/3JWbBLH

👉 ติดต่อสอบถาม:

📌 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

☎️ 055-706555 ต่อ 3500

📱 095-1212295 (มิ้ม)

📧 fms-info@kpru.ac.th

📲 Line ID: mimsumi