คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับ…นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิชาเอกการตลาด ที่ได้เข้ารอบคัดเลือก 10 ทีมจากกลุ่มคณะวิทยาการจัดการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เพื่อเป็นตัวแทนไปร่วมแข่งขันในโครงการวิทยาการจัดการ Pitching Contest ภายใต้แนวคิด “ธุรกิจชุมชนสีเขียว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ด้วยผลงาน “ไอศกรีมเชอร์เบท มะม่วงหาวมะนาวโห่ by Mommon” ซึ่งจะจัดรอบแข่งขันชิงชนะเลิศที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต่อไป