เชิญชวนผู้บริหาร บุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม
“พันผูกและผูกพัน” (แฟนซีหน้ากาก)
กีฬารวมใจเกมส์และงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2561
วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา  08.00 – 22.00 น.

ณ บริเวณอาคารแข่งขันกีฬาในร่ม และ บริเวณลานหน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

เอกสารประชาสัมพันธ์