เชิญชวนร่วมชมการแข่งขันกีฬา ประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

” มอกล้วยไข่เกม ครั้งที่ 1 “

วันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รายละเอียดกีฬา
http://www.kpru.ac.th/kpru-games-2018/