เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โดยกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมชัน 1 คณะวิทยาการจัดการ