ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน
ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระ 7 รูป
วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561 07:00 – 12:00 น.
บริเวณคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
และพิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร