โครงการบริจาคโลหิตถวายองค์ราชัน

รับจำนวนจำกัดเพียง 250 คน เฉพาะผู้ที่เคยบริจาคโลหิตแล้วเท่านั้น

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โดยกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ