ปิดรับการลงทะเบียน

เลขบัญชีสำหรับชำระค่าลงทะเบียน
ธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ สาขา ม.ราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่บัญชี 6850112498
ชื่อบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง
จ.กำแพงเพชร 6200
  055-706555 ต่อ 3513
  094-628-9047 อ.ตาว (เกี่ยวกับงานวิจัย)
  089-955-7989 คุณเพชร (เกี่ยวกับระบบเว็บไซต์)
  fms-info@kpru.ac.th