จากใจพี่…สู่ใจน้อง ที่จะทำให้คุณได้รู้ถึงประสบการณ์ ความรู้สึกของรุ่นพี่ ที่อยากจะฝากถึงรุ่นน้องที่กำลังศึกษา และกำลังมองหาที่เรียนอยู่ พบกับ คุณนฤมล สามารถกุล (พี่ปู) จบจากโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ และเค้าคนนี้มีอะไรมาฝากน้องๆ ไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ
27486

แนะนำตัว

          สวัสดีค่ะ ชื่อนฤมล สามารถกุลน่ะคะ ชื่อเล่นชื่อ ปูค่ะ จบจากโปรแกรมวิชา นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปัจจุบันนี้เป็นเจ้าหน้าที่การตลาด อยู่ที่บริษัท แคทเทเลคอมค่ะ

ความประทับใจในรั้วมหาวิทยาลัย

          ความประทับใจในเรื่องของอาจารย์ค่ะ ก็คือในการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกท่าน มีความเป็นกันเองมากค่ะ ทำให้เวลาเรียนแล้วรู้สึกสนุกค่ะ ไม่เครียด ไม่กดดัน รู้สึกผ่อนคลายค่ะ

ความภาคภูมิใจในการเรียนโปรแกรมวิชา นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

          ความภาคภูมิใจที่ได้เรียนโปรแกรมวิชานิเทศศาตร์ ก็คือในหลักสูตรนี้ก็จะมีหลายด้านให้เราได้รู้ว่าเราถนัดด้านไหน เช่นการแสดง การเขียนบท การทำโฆษณา การถ่ายภาพ การทำงานเบื้องหน้าและเบื้องหลังค่ะ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่เรียนทำให้เราได้รู้ว่าเราถนัดทางด้านไหน และเก่งทางด้านไหนค่ะ

ในการทำงานในปัจจุบัน ได้นำสิ่งที่เรียนรู้ ประสบการณ์ในการทำกิจกรรมต่างๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยไปปรับใช้ในการทำงาน หรือในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้าง

          ในส่วนหลักๆ ที่ได้นำมาปรับใช้ก็จะเป็นทางด้านประชาสัมพันธ์ค่ะ ซึ่งตอนนี้ปูทำอยู่ในด้านการตลาดใช่ไหมค่ะ ก็จะมีการประชาสัมพันธ์ วิธีทำกลยุทธ์ และการทำโฆษณาที่สามารถนำสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาปรับใช้กับการทำงานได้ค่ะ
27485
27487

อยากจะฝากอะไรให้กับน้องๆ ที่กำลังจะศึกษาต่อในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

          สิ่งที่พี่อยากจะบอกน่ะคะ ถ้าหากน้องๆ มีความสนใจในคณะวิทยาการจัดการน่ะคะ คณะเราก็จะมีในส่วนของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การตลาด การท่องเที่ยวและการโรงแรม การจัดการทั่วไป และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจค่ะ ซึ่งน้องๆ สามารถเลือกลงสาขาที่น้องๆ สนใจ และคิดว่าตัวเองถนัดได้ค่ะ

3 คำ สั้นๆ ฝากน้องๆ

ที่กำลังอ่านบทสัมภาษณ์นี้อยู่

“วิท ยา การ”

นฤมล สามารถกุล
เจ้าหน้าที่การตลาด