จากใจพี่…สู่ใจน้อง ที่จะทำให้คุณได้รู้ถึงประสบการณ์ ความรู้สึกของรุ่นพี่ ที่อยากจะฝากถึงรุ่นน้องที่กำลังศึกษา และกำลังมองหาที่เรียนอยู่ พบกับ คุณอานนท์ เรืองใจ (พี่อ๊อด) จบจากโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร และเค้าคนนี้มีอะไรมาฝากน้องๆ ไปชมกันเลยดีกว่าครับ
สวัสดีครับ ผมชื่ออานนท์ เรืองใจ ชื่อเล่น อ๊อดครับ จบจากโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปัจจุบันทำงานตำแหน่งพนักงานสินเชื่อ ที่ธนาคารทิสโก้ครับ

ความประทับใจในรั้วมหาวิทยาลัย

          ครับ ตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัยนี้ สิ่งแรกที่ผมได้รับก็คือความอบอุ่นจากอาจารย์ เพื่อนๆ พี่ๆ ที่คอยช่วยเหลือกันมาครับ

ความภาคภูมิใจในการเรียนโปรแกรมวิชา การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

          ความภาคภูมิใจในโปรแกรมวิชานี้ก็คือ เหมือนเรามีครอบครัวที่สอง เวลาที่เรามีปัญหาอะไร อาจารย์ และเพื่อนๆ ก็จะคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับ
DSC_4304
DSC_4296

ในการทำงานในปัจจุบัน ได้นำสิ่งที่เรียนรู้ ประสบการณ์ในการทำกิจกรรมต่างๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยไปปรับใช้ในการทำงาน หรือในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้าง

          ก็ปรับใช้ในเรื่องของการเข้าสังคมในองค์กรครับ ทำให้เราสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นๆ ในบริษัทได้เป็นอย่างดี และสามารถเรียนรู้งานจากเพื่อนร่วมงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ และทักษะทางด้านอื่นๆ ที่เรายังขาดได้จากเพื่อนร่วมงานด้วยครับ

อยากจะฝากอะไรให้กับน้องๆ ที่กำลังจะศึกษาต่อในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

          ครับ พี่ก็อยากจะฝากให้น้องๆ ตั้งใจเรียน ศึกษาหาความรู้เยอะๆครับ เพื่อจะได้นำไปใช้เป็นอาวุธในชีวิตการทำงานได้ครับ

3 คำ สั้นๆ ฝากน้องๆ ที่กำลังอ่านบทสัมภาษณ์นี้อยู่

“ลอง  มา  เรียน”

อานนท์ เรืองใจ
พนักงานสินเชื่อ