จากใจพี่…สู่ใจน้อง ที่จะทำให้คุณได้รู้ถึงประสบการณ์ ความรู้สึกของรุ่นพี่ ที่อยากจะฝากถึงรุ่นน้องที่กำลังศึกษา และกำลังมองหาที่เรียนอยู่ พบกับคุณมโนช  สังข์เที่ยง (พี่ต้า) จบจากโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเค้าคนนี้มีอะไรมาฝากน้องๆ ไปชมกันเลยดีกว่าครับ

แนะนำตัว

          สวัสดีครับ พี่ชื่อมโนช  สังข์เที่ยง ชื่อเล่น ต้า ครับ เป็นศิษย์เก่าโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปัจจุบันประกอบอาชีพพนักงานจ้าง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชรครับ

ความประทับใจในรั้วมหาวิทยาลัย

          สำหรับความประทับใจของพี่น่ะครับ รู้สึกประทับใจในการต้อนรับของคณะอาจารย์ทุกท่านครับ ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และประทับใจพี่ๆ เพื่อนๆ ที่ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง เปรียบเสมือนครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งครับ
2 (20)
2 (2)

ความภาคภูมิใจในการเรียนโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

          ความภาคภูมิใจที่เรียนโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ก็คือเป็นโปรแกรมที่มีความทันสมัยในเรื่องของเทคโนโลยี สามารถนำไปประกอบอาชีพอิสระ หรือนำไปปรับใช้ในการทำงานกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนได้ครับ

ในการทำงานในปัจจุบัน ได้นำสิ่งที่เรียนรู้ ประสบการณ์ในการทำกิจกรรมต่างๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยไปปรับใช้ในการทำงาน หรือในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้าง

          ครับ พี่ก็ได้นำความรู้จากการศึกษาไปพัฒนา และส่งเสริมให้องค์กรมีความทันสมัย และเป็นระบบมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้ใช้สื่อออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในองค์กรอีกด้วย ทำให้คนในองค์กรได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วมากขึ้นครับ

อยากจะฝากอะไรให้กับน้องๆ ที่กำลังจะศึกษาต่อในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

           ครับ ก็อยากจะฝากถึงน้องๆ น่ะครับ ไม่ว่าน้องๆ จะเรื่องเรียนคณะไหน โปรแกรมวิชาอะไรมันก็ไม่สำคัญครับ สำคัญที่ว่าน้องมีความมุ่งมั่น และตั้งใจเรียนในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นมากน้อยแค่ไหน และน้องๆต้องลงมือทำมัน เพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จในอนาคตครับ และพี่ก็เชื่อว่าน้องๆ ต้องทำได้แน่นอนครับ

3 คำ สั้นๆ ฝากน้องๆ ที่กำลังอ่านบทสัมภาษณ์นี้อยู่

“เรา ทำ ได้”

มโนช  สังข์เที่ยง
พนักงานจ้าง