จากใจพี่…สู่ใจน้อง ที่จะทำให้คุณได้รู้ถึงประสบการณ์ ความรู้สึกของรุ่นพี่ ที่อยากจะฝากถึงรุ่นน้องที่กำลังศึกษา และกำลังมองหาที่เรียนอยู่ พบกับคุณศุภชัย ไพรสิงห์ (พี่ต้อม) จบจากโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเค้าคนนี้มีอะไรมาฝากน้องๆ ไปชมกันเลยดีกว่าครับ

แนะนำตัว

          สวัสดีครับ พี่ชื่อศุภชัย ไพรสิงห์  ชื่อเล่น ต้อมครับ จบปีการศึกษา 2555 โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปัจจุบันประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวครับ ร้านพันดอกฟลาวเวอร์ เดอะเวดดิ้งแพลนเนอร์ครับ

ความประทับใจในรั้วมหาวิทยาลัย

          การได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมองค์การนักศึกษาครับ  เพราะทำให้ได้เรียนรู้กระบวนการการจัดกิจกรรมและบูรณาการความรู้นอกเหนือจากตำราในห้องเรียน ได้ดูแลรุ่นน้องที่เข้ามาศึกษาต่อทำให้เกิดสายสัมพันธ์รุ่นพี่ รุ่นน้อง ซึ่งมันทำให้เราได้มีประสบการณ์การทำงาน และอยู่ร่วมกับผู้คนมากมาย มีเพื่อนเพิ่มขึ้นทั้งในมหาวิทยาลัยและต่างมหาวิทยาลัยครับ

ความภาคภูมิใจในการเรียนโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

          ครับ ก็ภูมิใจที่ตัวเราสามารถสร้างผลงาน Application Android ขึ้นมาเองได้  ซึ่งเราได้คิดเอง และลงมือทำเองด้วยตัวเรา จนทำให้โปรเจคที่เกิดขึ้นจากการค้นคว้า และเรียนรู้ หาข้อมูลด้วยตนเองสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ครับ
32838630
12339222

ในการทำงานในปัจจุบัน ได้นำสิ่งที่เรียนรู้ ประสบการณ์ในการทำกิจกรรมต่างๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยไปปรับใช้ในการทำงาน หรือในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้าง

          ได้นำการเรียนรู้ที่ผ่านมามาปรับใช้ในการจัดระบบการทำงานในธุรกิจของตนเอง เช่น การทำบัญชีร้านค้า การสร้างสื่อโฆษณาในธุรกิจ ด้วยโปรแกรม Photoshop อื่นๆ ครับ

อยากจะฝากอะไรให้กับน้องๆ ที่กำลังจะศึกษาต่อในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

          สำหรับน้องๆ ที่ได้เริ่มเข้ามาศึกษาต่อในคณะวิทยาการจัดการ ก็อยากจะฝากให้น้องๆ รักคณะวิทยาการจัดการของเรา รักเพื่อน พี่ น้อง อาจารย์ บุคลากรเหมือนเป็นครอบครัวตัวเองครับ และสร้างผลงานที่ดี ตั้งใจเรียน ทำกิจกรรมให้คุ้ม เพราะในวันที่เราเรียนจบ รับปริญญาออกมาแล้วคนที่ภูมิใจที่สุด ก็คือตัวเราเอง เพราะถือว่าเราได้ทำหน้าที่ได้คุ้มค่าในระยะเวลาที่เป็นนักศึกษา ในรั้ว แสด-ขาว อย่างเต็มที่แล้วครับ

3 คำ สั้นๆ ฝากน้องๆ ที่กำลังอ่านบทสัมภาษณ์นี้อยู่

       “มั่น คุณธรรม ขยัน”

ศุภชัย ไพรสิงห์
ธุรกิจส่วนตัว