จากใจพี่…สู่ใจน้อง ที่จะทำให้คุณได้รู้ถึงประสบการณ์ ความรู้สึกของรุ่นพี่ ที่อยากจะฝากถึงรุ่นน้องที่กำลังศึกษา และกำลังมองหาที่เรียนอยู่ พบกับ คุณปรียาภรณ์ สามารถกุล (ป๊อบ ) จบจากโปรแกรมวิชาการบัญชี และเค้าคนนี้มีอะไรมาฝากน้องๆ ไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ

แนะนำตัว

          สวัสดีค่ะ พี่ชื่อปรียาภรณ์ สามารถกุล ชื่อเล่น ป๊อบ จบการศึกษาปี 2560 โปรแกรมวิชา การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรค่ะ ปัจจุบันประกอบอาชีพ เจ้าหน้าที่พัสดุและโกดัง ที่บริษัท เพิ่มผลผลิต จำกัด ค่ะ

ความประทับใจในรั้วมหาวิทยาลัย

          น่าจะเป็นตอนปี2 ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสโมสรนักศึกษา บอกเลยว่าการได้ร่วมเป็นสโมสรนักศึกษาในครั้งนั้นมันปลูกจิตสำนึกและให้ประสบการณ์เราในหลายด้านมากๆ เช่น การเสียสละเพื่อส่วนรวม การมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ความสามัคคีในหมู่คณะ ความรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่หรืองานที่ได้รับมอบหมาย  รู้ได้เลยว่านอกจากการเรียนแล้ว เราก็ควรจะทำกิจกรรมควบคู่ไปด้วยจริงๆ ค่ะ

ความภาคภูมิใจในการเรียนโปรแกรมวิชา การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

          รู้สึกว่าการเรียนบัญชีมันฝึกฝนนิสัยการทำงานหรือทำอะไรต่างๆในชีวิตว่าต้องคิดไตร่ตรองให้รอบครอบ หรือแม้กระทั่งการคิดงบ เราจะคิดทบทวนมากว่า 1 ถึง 2 รอบจนติดเป็นนิสัยไปเลยค่ะ
1527824417112
1527824436842

ในการทำงานในปัจจุบัน ได้นำสิ่งที่เรียนรู้ ประสบการณ์ในการทำกิจกรรมต่างๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยไปปรับใช้ในการทำงาน หรือในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้าง

          อย่างแรกที่ใช้ก็คงจะเป็นเรื่องการเข้าสังคม การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานอันนี้ได้เอามาใช้เยอะจริงๆ จากการทำกิจรรมหลายๆ กิจกรรมค่ะ

อยากจะฝากอะไรให้กับน้องๆ ที่กำลังจะศึกษาต่อในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

          อย่างที่รู้ๆ กันว่าน้องๆทุกคนเข้ามาก็เพื่อตั้งใจศึกษาหาความรู้ที่ตัวเองตั้งใจเอาไว้ นอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว พี่ก็อยากให้น้องๆอย่าลืมทำกิจกรรมควบคู่ไปด้วยมันทำให้น้องๆได้ประสบการณ์ที่หลากหลาย และสามารถนำไปปรับใช้ได้ในอนาคตจริงๆ ได้ค่ะ

3 คำ สั้นๆ ฝากน้องๆ ที่กำลังอ่านบทสัมภาษณ์นี้อยู่

“ต้อง มา ลอง”

ปรียาภรณ์ สามารถกุล
เจ้าหน้าที่พัสดุและโกดัง