จากใจพี่…สู่ใจน้อง ที่จะทำให้คุณได้รู้ถึงประสบการณ์ ความรู้สึกของรุ่นพี่ ที่อยากจะฝากถึงรุ่นน้องที่กำลังศึกษา และกำลังมองหาที่เรียนอยู่ พบกับ คุณวิภา รักไทย (พี่ส้ม) จบจากโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ และเค้าคนนี้มีอะไรมาฝากน้องๆ ไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ
1529906854727

แนะนำตัว

          สวัสดีค่ะ พี่ชื่อวิภา รักไทย ชื่อเล่น ส้มค่ะ จบปีการศึกษา 2558 เป็นศิษย์เก่าโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรค่ะ ปัจจุบันประกอบอาชีพผู้สื่อข่าว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาค่ะ

ความประทับใจในรั้วมหาวิทยาลัย

          มหาวิทยาลัยฯ แห่งนี้ เป็นสถานที่ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมอย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาตนเอง และเสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมไปถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีค่ะ

ความภาคภูมิใจในการเรียนโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

           ถ้าถามว่าความภาคภูมิใจในการเรียนโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์คืออะไร  คงเป็นในเรื่องของการเปิดโอกาส การผลักดันนักศึกษาค่ะ ซึ่งทำให้เราได้ทำในสิ่งที่ชอบจนประสบความสำเร็จในหลายด้านๆ จนถึงทุกวันนี้ค่ะ

ในการทำงานในปัจจุบัน ได้นำสิ่งที่เรียนรู้ ประสบการณ์ในการทำกิจกรรมต่างๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยไปปรับใช้ในการทำงาน หรือในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้าง

          ในการทำงานปัจจุบัน เราได้นำประสบการณ์ที่สะสมจากการทำกิจกรรมต่างๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยมาพัฒนาตนเองอยู่เสมอๆในการทำงานจริงค่ะ
som (2)
1529902303221

อยากจะฝากอะไรให้กับน้องๆ ที่กำลังจะศึกษาต่อในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

         อยากจะฝากน้องๆ ให้ตั้งใจศึกษา กล้าคิด กล้าทำ ตั้งเป้าหมาย ทำในสิ่งที่เราชอบเเละรักอย่างเต็มที่ เเละไปให้สุดตามที่เราได้ตั้งไว้ค่ะ แล้วเราจะประสบความสำเร็จค่ะ

3 คำ สั้นๆ ฝากน้องๆ ที่กำลังอ่านบทสัมภาษณ์นี้อยู่

“ขอให้ศรัทธาในสิ่งที่เรียน เเละทำในสิ่งที่รักอย่างมีเป้าหมาย”

วิภา รักไทย
ผู้สื่อข่าว