จากใจพี่…สู่ใจน้อง ที่จะทำให้คุณได้รู้ถึงประสบการณ์ ความรู้สึกของรุ่นพี่ ที่อยากจะฝากถึงรุ่นน้องที่กำลังศึกษา และกำลังมองหาที่เรียนอยู่ พบกับ คุณวิภา รักไทย (พี่ส้ม) จบจากโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ และเค้าคนนี้มีอะไรมาฝากน้องๆ ไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ
1529906854727

แนะนำตัว

          สวัสดีค่ะ พี่ชื่อวิภา รักไทย ชื่อเล่น ส้มค่ะ จบปีการศึกษา 2558 เป็นศิษย์เก่าโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรค่ะ ปัจจุบันประกอบอาชีพผู้สื่อข่าว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาค่ะ

ความประทับใจในรั้วมหาวิทยาลัย

          มหาวิทยาลัยฯ แห่งนี้ เป็นสถานที่ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมอย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาตนเอง และเสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมไปถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีค่ะ

ความภาคภูมิใจในการเรียนโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

           ถ้าถามว่าความภาคภูมิใจในการเรียนโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์คืออะไร  คงเป็นในเรื่องของการเปิดโอกาส การผลักดันนักศึกษาค่ะ ซึ่งทำให้เราได้ทำในสิ่งที่ชอบจนประสบความสำเร็จในหลายด้านๆ จนถึงทุกวันนี้ค่ะ

ในการทำงานในปัจจุบัน ได้นำสิ่งที่เรียนรู้ ประสบการณ์ในการทำกิจกรรมต่างๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยไปปรับใช้ในการทำงาน หรือในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้าง

          ในการทำงานปัจจุบัน เราได้นำประสบการณ์ที่สะสมจากการทำกิจกรรมต่างๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยมาพัฒนาตนเองอยู่เสมอๆในการทำงานจริงค่ะ
som (2)
1529902303221

อยากจะฝากอะไรให้กับน้องๆ ที่กำลังจะศึกษาต่อในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

         อยากจะฝากน้องๆ ให้ตั้งใจศึกษา กล้าคิด กล้าทำ ตั้งเป้าหมาย ทำในสิ่งที่เราชอบเเละรักอย่างเต็มที่ เเละไปให้สุดตามที่เราได้ตั้งไว้ค่ะ แล้วเราจะประสบความสำเร็จค่ะ

3 คำ สั้นๆ ฝากน้องๆ ที่กำลังอ่านบทสัมภาษณ์นี้อยู่

“ขอให้ศรัทธาในสิ่งที่เรียน เเละทำในสิ่งที่รักอย่างมีเป้าหมาย”

วิภา รักไทย
ผู้สื่อข่าว
read more

วิภา รักไทย (ส้ม)สวัสดีค่ะ พี่ชื่อวิภา รักไทย ชื่อเล่น ส้มค่ะ จบปีการศึกษา 2558 เป็นศิษย์เก่าโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรค่ะ ปัจจุบันประกอบอาชีพผู้สื่อข่าว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาค่ะ
จากใจพี่…สู่ใจน้อง ที่จะทำให้คุณได้รู้ถึงประสบการณ์ ความรู้สึกของรุ่นพี่ ที่อยากจะฝากถึงรุ่นน้องที่กำลังศึกษา และกำลังมองหาที่เรียนอยู่ พบกับ คุณปรียาภรณ์ สามารถกุล (ป๊อบ ) จบจากโปรแกรมวิชาการบัญชี และเค้าคนนี้มีอะไรมาฝากน้องๆ ไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ

แนะนำตัว

          สวัสดีค่ะ พี่ชื่อปรียาภรณ์ สามารถกุล ชื่อเล่น ป๊อบ จบการศึกษาปี 2560 โปรแกรมวิชา การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรค่ะ ปัจจุบันประกอบอาชีพ เจ้าหน้าที่พัสดุและโกดัง ที่บริษัท เพิ่มผลผลิต จำกัด ค่ะ

ความประทับใจในรั้วมหาวิทยาลัย

          น่าจะเป็นตอนปี2 ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสโมสรนักศึกษา บอกเลยว่าการได้ร่วมเป็นสโมสรนักศึกษาในครั้งนั้นมันปลูกจิตสำนึกและให้ประสบการณ์เราในหลายด้านมากๆ เช่น การเสียสละเพื่อส่วนรวม การมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ความสามัคคีในหมู่คณะ ความรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่หรืองานที่ได้รับมอบหมาย  รู้ได้เลยว่านอกจากการเรียนแล้ว เราก็ควรจะทำกิจกรรมควบคู่ไปด้วยจริงๆ ค่ะ

ความภาคภูมิใจในการเรียนโปรแกรมวิชา การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

          รู้สึกว่าการเรียนบัญชีมันฝึกฝนนิสัยการทำงานหรือทำอะไรต่างๆในชีวิตว่าต้องคิดไตร่ตรองให้รอบครอบ หรือแม้กระทั่งการคิดงบ เราจะคิดทบทวนมากว่า 1 ถึง 2 รอบจนติดเป็นนิสัยไปเลยค่ะ
1527824417112
1527824436842

ในการทำงานในปัจจุบัน ได้นำสิ่งที่เรียนรู้ ประสบการณ์ในการทำกิจกรรมต่างๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยไปปรับใช้ในการทำงาน หรือในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้าง

          อย่างแรกที่ใช้ก็คงจะเป็นเรื่องการเข้าสังคม การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานอันนี้ได้เอามาใช้เยอะจริงๆ จากการทำกิจรรมหลายๆ กิจกรรมค่ะ

อยากจะฝากอะไรให้กับน้องๆ ที่กำลังจะศึกษาต่อในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

          อย่างที่รู้ๆ กันว่าน้องๆทุกคนเข้ามาก็เพื่อตั้งใจศึกษาหาความรู้ที่ตัวเองตั้งใจเอาไว้ นอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว พี่ก็อยากให้น้องๆอย่าลืมทำกิจกรรมควบคู่ไปด้วยมันทำให้น้องๆได้ประสบการณ์ที่หลากหลาย และสามารถนำไปปรับใช้ได้ในอนาคตจริงๆ ได้ค่ะ

3 คำ สั้นๆ ฝากน้องๆ ที่กำลังอ่านบทสัมภาษณ์นี้อยู่

“ต้อง มา ลอง”

ปรียาภรณ์ สามารถกุล
เจ้าหน้าที่พัสดุและโกดัง
read more

ปรียาภรณ์ สามารถกุล (ป๊อบ )สวัสดีค่ะ พี่ชื่อปรียาภรณ์ สามารถกุล ชื่อเล่น ป๊อบ จบการศึกษาปี 2560 โปรแกรมวิชา การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรค่ะ ปัจจุบันประกอบอาชีพ เจ้าหน้าที่พัสดุและโกดัง ที่บริษัท เพิ่มผลผลิต จำกัด ค่ะ
จากใจพี่…สู่ใจน้อง ที่จะทำให้คุณได้รู้ถึงประสบการณ์ ความรู้สึกของรุ่นพี่ ที่อยากจะฝากถึงรุ่นน้องที่กำลังศึกษา และกำลังมองหาที่เรียนอยู่ พบกับ คุณอัญธิกา แสนนอก (ออย) จบจากโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และเค้าคนนี้มีอะไรมาฝากน้องๆ ไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ
aoy2

แนะนำตัว

          สวัสดีค่ะ พี่ชื่ออัญธิกา  แสนนอก ชื่อเล่น ออย จบการศึกษาปี 2561 โปรแกรมวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรค่ะ ปัจจุบันประกอบอาชีพ พนักงานโรงแรม ที่โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ ( JW Marriott Bangkok) ค่ะ

ความประทับใจในรั้วมหาวิทยาลัย

          สำหรับออยแล้ว ที่นี่เป็นที่ที่ให้มากกว่าการศึกษา ราชภัฏฯ ให้ความรู้ ราชภัฏฯ ให้ความเป็นพี่น้อง ให้ความอบอุ่นเหมือนครอบครัว สอนให้นักศึกษาทำงานเป็น ส่งเสริมนักศึกษาทั้งทางด้านสื่อ อุปกรณ์และ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง

ความภาคภูมิใจในการเรียนโปรแกรมวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

          สำหรับความภูมิใจแรกที่มีก็คือ อาจารย์ค่ะ อาจารย์ทุกท่านคอยสอน และยังท่ายทอดประสบการณ์ที่ท่านมีให้เราได้นำไปใช้ในทุกๆด้าน คอยให้ความช่วยเหลือในทุกๆอย่างเป็นเหมือนพ่อแม่คนที่สอง และความภูมิใจที่สองก็คือ เพื่อนๆ น้องๆ ทุกคนที่คอยพึ่งพาอาศัยกันในเวลาที่เราออกทริปต่างๆ ค่ะ

ในการทำงานในปัจจุบัน ได้นำสิ่งที่เรียนรู้ ประสบการณ์ในการทำกิจกรรมต่างๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยไปปรับใช้ในการทำงาน หรือในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้าง

          สำหรับออยแล้ว ออยว่าก็ได้นำมาปรับใช้หลายอย่างอยู่นะคะ ทั้งในเรื่องความรู้พื้นฐานและประสบการณ์จากการทำกิจกรรมต่างๆ ได้นำมาใช้ในการทำงาน จึงทำให้เราเข้าใจในการปฏิบัติงานในปัจจุบันง่ายขึ้น และบางอย่างเราก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากการทำงานจริง

อยากจะฝากอะไรให้กับน้องๆ ที่กำลังจะศึกษาต่อในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

          ก็อยากจะแนะนำและก็เชิญชวนน้องๆที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มาเรียนที่คณะวิทยาการจัดการ เพราะว่าคณะเรามีหลากหลายสาขาให้เลือกเรียน คณะวิทยาการจัดการเน้นให้นักศึกษาเรียนควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติจริง ที่จะทำให้เราได้นำไปใช้กับการทำการทำงานในอนาคตได้ค่ะ

3 คำ สั้นๆ ฝากน้องๆ

ที่กำลังอ่านบทสัมภาษณ์นี้อยู่

“คุณ ทำ ได้”

อัญธิกา  แสนนอก
พนักงานโรงแรม
read more

อัญธิกา แสนนอก (ออย)สวัสดีค่ะ พี่ชื่ออัญธิกา แสนนอก ชื่อเล่น ออย จบการศึกษาปี 2561 โปรแกรมวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรค่ะ ปัจจุบันประกอบอาชีพ พนักงานโรงแรม ที่โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ ( JW Marriott Bangkok) ค่ะ
จากใจพี่…สู่ใจน้อง ที่จะทำให้คุณได้รู้ถึงประสบการณ์ ความรู้สึกของรุ่นพี่ ที่อยากจะฝากถึงรุ่นน้องที่กำลังศึกษา และกำลังมองหาที่เรียนอยู่ พบกับ คุณวรรณภา ตรงดี (พี่โบว์) จบจากโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป และเค้าคนนี้มีอะไรมาฝากน้องๆ ไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ

แนะนำตัว

          สวัสดีค่ะ พี่ชื่อ วรรณภา ตรงดี ชื่อเล่น โบว์ จบการศึกษาปี 2560 โปรแกรมวิชา การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรค่ะ ปัจจุบันประกอบอาชีพ พนักงานบริษัท ที่บริษัท แสงฟ้าอินเตอร์ไรซ์ จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีแสงฟ้าธัญญกิจค่ะ

ความประทับใจในรั้วมหาวิทยาลัย

          ความประทับใจของพี่คือ ประสบการณ์ชีวิตที่ได้มีโอกาสทำกิจกรรมต่างๆ กับทางมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนไปยังต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ล่ำค่าแก่พี่มากๆเลยค่ะ นอกจากนี้แล้วพี่ยังรักการเล่นกีฬามากๆ ทางมหาวิทยาลัยก็มีกิจกรรมให้เข้าร่วมแข่งขัน  และยังมีทุนการศึกษาหลากหลายประเภทอีกด้วย ซึ่งพี่เองก็ได้เรียนฟรีอยู่หลายเทอม (ได้รับทุนเพชรราชภัฏ ประเภทนักกีฬา) ยิ่งส่งเสริมให้พี่ชอบเข้าร่วมกิจกรรมมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
bow (1)

ความภาคภูมิใจในการเรียนโปรแกรมวิชา การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

          สิ่งแรกเลยที่ภูมิใจมากๆ คือ ได้มีโอกาสเจอคณะอาจารย์ที่ดี คอยผลักดันลูกศิษย์ ทำให้เราได้มีบทบาทในตัวเอง และได้เข้าร่วมกิจกรรมดีๆ มาตลอด ซึ่งถือว่าเป็นกำไรชีวิตน่ะ เพราะอยู่ดีๆ ก็มีแบบคนคอยซับพอร์ตเรา และหวังดีกับเราอยู่ตลอดค่ะ จนกระทั่งเราจะจบออกมา ก็ยังมีการแนะแนวการเริ่มต้นชีวิตในการก้าวเข้าสู่วัยทำงาน คณะอาจารย์มีส่วนสำคัญอย่างมากเลยค่ะ ต้องขอบคุณทุกๆ ท่านมากเลยจริงๆ ค่ะ

ในการทำงานในปัจจุบัน ได้นำสิ่งที่เรียนรู้ ประสบการณ์ในการทำกิจกรรมต่างๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยไปปรับใช้ในการทำงาน หรือในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้าง

          อย่างพี่เรียนสาย Gernaral Management  คำว่า  Management หมายถึง การจัดการ  ซึ่งคำนี้แหละที่อาจารย์มักเน้นย่ำ สู่สมองพวกพี่บ่อยๆเลยค่ะ เราเป็นนักการจัดการ เราต้องจัดการให้ได้ทุกเรื่องค่ะ เรื่องส่วนตัว เรื่องงาน เรื่องนู้นนี่นั่น เราต้องรู้จักบริหารเวลาค่ะ ต้องจัดแจงเลย อะไรสำคัญก่อนหลัง จากนั้นก็ลงมือทำ ตรวจสอบทุกอย่างเรียบร้อยไหม ถ้าไม่ก็ปรับใหม่ ก็เป็นทริคง่ายๆที่อาจารย์มักเน้นย้ำ และก็จะไปตรงกับทฤษฎี PDCA (วงล้อเดมิง) ซึ่งมันก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงทีเดียวกับทุกสิ่ง (ยิ่งน้องคนไหนนักกิจกรรม ต้องบริหารให้ดีเลยน่ะคะ) ^^
bow (3)

อยากจะฝากอะไรให้กับน้องๆ ที่กำลังจะศึกษาต่อในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

          สำหรับน้องๆ ทุกคนน่ะคะ ที่กำลังจะศึกษาต่อในคณะวิทยาการจัดการ พี่ก็ไม่มีอะไรแนะนำมากนอกจากเวลาเรียนก็ให้ตั้งใจเรียน หากมีกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยก็ขอให้มีจิตอาสาเข้าร่วมทำกิจกรรมกันเยอะๆ ไม่ได้ทำเพื่ออะไร ก็เพื่อตัวเราเองทั้งนั้น การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆพี่ว่ามันดีนะ ทำให้เราได้เจอสังคมใหม่ๆ ได้เห็น ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ นอกเหนือจากในห้องเรียน

3 คำ สั้นๆ ฝากน้องๆ

ที่กำลังอ่านบทสัมภาษณ์นี้อยู่

” หมั่น ใฝ่ รู้ “

ปล.พร้อมรับกับทุกสิ่ง ทำตัวให้ดี แล้วโอกาสดีๆจะมาหาเรา
วรรณภา ตรงดี
พนักงานบริษัท
read more

วรรณภา ตรงดี (โบว์)สวัสดีค่ะ พี่ชื่อ วรรณภา ตรงดี ชื่อเล่น โบว์ จบการศึกษาปี 2560 โปรแกรมวิชา การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรค่ะ ปัจจุบันประกอบอาชีพ พนักงานบริษัท ที่บริษัท แสงฟ้าอินเตอร์ไรซ์ จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีแสงฟ้าธัญญกิจค่ะ
จากใจพี่…สู่ใจน้อง ที่จะทำให้คุณได้รู้ถึงประสบการณ์ ความรู้สึกของรุ่นพี่ ที่อยากจะฝากถึงรุ่นน้องที่กำลังศึกษา และกำลังมองหาที่เรียนอยู่ พบกับ คุณศรัณย์ ฉลองเดชากุล (พี่แมน) จบจากโปรแกรมวิชาการบัญชี และเค้าคนนี้มีอะไรมาฝากน้องๆ ไปชมกันเลยดีกว่าครับ
1304815

แนะนำตัว

          สวัสดีครับ พี่ชื่อศรัณย์ ฉลองเดชากุล หรือพี่แมน จบปีการศึกษา 2559 โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปัจจุบันพี่ก็ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีน่ะครับ อยู่บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมิเนียม จำกัด จังหวัดสมุทรปราการครับ

ความประทับใจในรั้วมหาวิทยาลัย

          ครับ! สิ่งแรกที่ได้เข้ามาศึกษาในรั้วแสด-ขาว มีสิ่งหนึ่งที่พี่อยากทำมากคือ การทำกิจกรรมครับ ซึ่งทุกกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น สิ่งเหล่านี้จะทำให้เราทำงานเป็น และได้รู้จักเพื่อนต่างคณะมากขึ้นครับ ทำให้เรารู้จักปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ดีครับ

ความภาคภูมิใจในการเรียนโปรแกรมวิชา การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

          อาจารย์ทุกท่านทำหน้าที่สอนอย่างเต็มที่เพื่อให้เรา เป็นคนเก่ง ให้มีความตั้งใจ พี่รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมาก ที่ได้รับโอกาสจากการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ามาเป็นบัณฑิตสาขาการบัญชี สิ่งที่พี่ต้องการคือความรู้และพี่ก็รู้สึกว่าพี่ได้รับความรู้จากอาจารย์ที่ทำหน้าที่สอนพี่เป็นอย่างดี เพื่อให้พี่ได้สามารถนำความรู้ทั้งหมดมาปรับใช้กับการทำงานในชีวิตจริงได้ครับ

ในการทำงานในปัจจุบัน ได้นำสิ่งที่เรียนรู้ ประสบการณ์ในการทำกิจกรรมต่างๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยไปปรับใช้ในการทำงาน หรือในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้าง

          พี่สามารถนำความรู้และการปรับตัวมาใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี เพราะว่าพี่ทำกิจกรรมมาเยอะ และการทำกิจกรรมเยอะๆ เจอคนเยอะๆ สิ่งเหล่านั้นจะสามารถนำกลับมาใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดีในเรื่องของการปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน และนำความรู้จากการเรียนมาใช้ให้ได้มากที่สุดด้วยครับ
1527138831694
1527138809856

อยากจะฝากอะไรให้กับน้องๆ ที่กำลังจะศึกษาต่อในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

         ฝากถึงน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรทุกคนนะครับ อยากให้น้องๆ ตั้งใจเรียน เชื่อฟังอาจารย์ และอย่ากลัวการทำกิจกรรมนะครับ เพราะกิจกรรมไม่กระทบต่อการเรียนแน่นอนครับ!!

3 คำ สั้นๆ ฝากน้องๆ

ที่กำลังอ่านบทสัมภาษณ์นี้อยู่

“อย่า โดด เรียน”

(น่ะครับ) ^^
ศรัณย์ ฉลองเดชากุล
เจ้าหน้าที่บัญชี
read more

ศรัณย์ ฉลองเดชากุล (แมน)สวัสดีครับ พี่ชื่อศรัณย์ ฉลองเดชากุล หรือพี่แมน จบปีการศึกษา 2559 โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปัจจุบันพี่ก็ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีน่ะครับ อยู่บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมิเนียม จำกัด จังหวัดสมุทรปราการครับ
จากใจพี่…สู่ใจน้อง ที่จะทำให้คุณได้รู้ถึงประสบการณ์ ความรู้สึกของรุ่นพี่ ที่อยากจะฝากถึงรุ่นน้องที่กำลังศึกษา และกำลังมองหาที่เรียนอยู่ พบกับ คุณอนงค์รัตน์ อินเลี้ยง (พี่ติ๊ก) จบจากโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร และเค้าคนนี้มีอะไรมาฝากน้องๆ ไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ

แนะนำตัว

          สวัสดีค่ะ พี่ชื่ออนงค์รัตน์ อินเลี้ยง ชื่อเล่น ติ๊กค่ะ จบปีการศึกษา 2558 เป็นศิษย์เก่าโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรค่ะ ปัจจุบันประกอบอาชีพนักวิชาการเงินและบัญชี ที่กองคลัง สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะ

ความประทับใจในรั้วมหาวิทยาลัย

          ที่เลือกเรียนที่นี้ เพราะประทับในใจบรรยากาศของรั้วมหาวิทยาลัยค่ะ ได้เรียนรู้การการใช้ชีวิตนักศึกษา ได้ทำกิจกรรมทุกอย่างที่นักศึกษาทั่วๆไปทำ ไม่ว่าจะป็นขึ้นสแตนเชียร์ ช่วยงานที่คณะ รวมไปถึงงานขอมหาวิทยาลัย ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ที่มีรอยยิ้ม ช่วยเหลือ แบ่งปัน ซึ่งกันและกัน  ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ เพื่อนๆในคณะ หรือนอกคณะ ทุกคนน่ารัก มีมิตรสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่ตลอดค่ะ ก็เลยประทับใจตรงนี้ค่ะ
15894373
tik (1)

ความภาคภูมิใจในการเรียนโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

          ช่วง 4 ปี ที่ได้เรียนโปรแกรมนี้ ได้รู้จักเพื่อนๆในสาขาเดียวกัน ได้เรียนได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ออกจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับน้องๆ ในโรงเรียนต่างๆ ได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนานไปพร้อมๆ กัน จึงรู้สึกขอบคุณอาจารย์ทุกท่านในโปรแกรมวิชานี้ ที่ช่วยผลักดัน ส่งเสริมสั่งสอนและให้คำแนะนำที่ดีเสมอมา ถึงแม้ว่าจะเรียนจบไปแล้ว อาจารย์ก็ยังคงให้ความช่วยเหลือและแนะนำตลอดมา อาจารย์ไม่ได้ให้แค่ความรู้ แต่ยังให้ข้อคิดในเรื่องเป้าหมายของชีวิตค่ะ ว่าถ้าตัวเราจบไปแล้วจะเดินก้าวต่อไปได้อย่างไรค่ะ

ในการทำงานในปัจจุบัน ได้นำสิ่งที่เรียนรู้ ประสบการณ์ในการทำกิจกรรมต่างๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยไปปรับใช้ในการทำงาน หรือในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้าง

          ถือว่าโชคดีที่สำเร็จการศึกษาและได้งานทำที่ตรงกับที่เรียนมามากเลยค่ะ จึงได้นำความรู้มาปรับใช้กับการทำงานได้ส่วนหนึ่ง และถือเป็นการพัฒนาตนเองและปรับตนเองให้เข้ากับงานที่เราทำ “ทำให้เรามีความสุขกับงานที่ทำ” สิ่งหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน คือ ความละเอียด ส่วนทางด้านความรู้ที่เกี่ยวกับงาน ก็พัฒนาและเรียนรู้ไปเรื่อยๆ อยู่ตลอดค่ะ

อยากจะฝากอะไรให้กับน้องๆ ที่กำลังจะศึกษาต่อในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

          เวลาเรียนต้องเข้าใจและทำให้เต็มที่ คะแนนจะออกมามากหรือน้อย อย่างน้อยเราก็ได้ลงมือทำให้มันดีที่สุด เพราะตอนที่เราเรียนเราคิดว่ายากแล้ว จบการเรียนมาทำงานยากยิ่งกว่า ดังนั้น น้องๆ ควรตั้งใจเรียนเก็บเกี่ยวความรู้มาให้ได้มากที่สุดเพราะถ้าเรามีความรู้ เราก็มีความสามารถในการทำงาน เพราะในความเป็นจริงแล้วเราอาจจะไม่ได้ทำงานที่ตรงกับสายที่เรียนมา แต่เมื่อน้องๆ เข้ามาทำงานแล้วควรจะสู้งาน อดทนกับงานที่ทำ ให้คิดว่า “ถ้าคุณทำได้ เขาก็จ้างคุณต่อ” ทุกอย่างต้องปรับ ไม่มีอะไรเกินความพยายามของเราเองได้ค่ะ สู้ๆ กันนะ ฮ่าๆ ๆ

3 คำ สั้นๆ ฝากน้องๆ ที่กำลังอ่านบทสัมภาษณ์นี้อยู่

“สู้ เท่า นั้น”

อนงค์รัตน์ อินเลี้ยง
นักวิชาการเงินและบัญชี
read more

อนงค์รัตน์ อินเลี้ยง (ติ๊ก)สวัสดีค่ะ พี่ชื่ออนงค์รัตน์ อินเลี้ยง ชื่อเล่น ติ๊กค่ะ จบปีการศึกษา 2558 เป็นศิษย์เก่าโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรค่ะ ปัจจุบันประกอบอาชีพนักวิชาการเงินและบัญชี ที่กองคลัง สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะ
จากใจพี่…สู่ใจน้อง ที่จะทำให้คุณได้รู้ถึงประสบการณ์ ความรู้สึกของรุ่นพี่ ที่อยากจะฝากถึงรุ่นน้องที่กำลังศึกษา และกำลังมองหาที่เรียนอยู่ พบกับ คุณนฤมล สามารถกุล (พี่ปู) จบจากโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ และเค้าคนนี้มีอะไรมาฝากน้องๆ ไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ
27486

แนะนำตัว

          สวัสดีค่ะ ชื่อนฤมล สามารถกุลน่ะคะ ชื่อเล่นชื่อ ปูค่ะ จบจากโปรแกรมวิชา นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปัจจุบันนี้เป็นเจ้าหน้าที่การตลาด อยู่ที่บริษัท แคทเทเลคอมค่ะ

ความประทับใจในรั้วมหาวิทยาลัย

          ความประทับใจในเรื่องของอาจารย์ค่ะ ก็คือในการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกท่าน มีความเป็นกันเองมากค่ะ ทำให้เวลาเรียนแล้วรู้สึกสนุกค่ะ ไม่เครียด ไม่กดดัน รู้สึกผ่อนคลายค่ะ

ความภาคภูมิใจในการเรียนโปรแกรมวิชา นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

          ความภาคภูมิใจที่ได้เรียนโปรแกรมวิชานิเทศศาตร์ ก็คือในหลักสูตรนี้ก็จะมีหลายด้านให้เราได้รู้ว่าเราถนัดด้านไหน เช่นการแสดง การเขียนบท การทำโฆษณา การถ่ายภาพ การทำงานเบื้องหน้าและเบื้องหลังค่ะ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่เรียนทำให้เราได้รู้ว่าเราถนัดทางด้านไหน และเก่งทางด้านไหนค่ะ

ในการทำงานในปัจจุบัน ได้นำสิ่งที่เรียนรู้ ประสบการณ์ในการทำกิจกรรมต่างๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยไปปรับใช้ในการทำงาน หรือในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้าง

          ในส่วนหลักๆ ที่ได้นำมาปรับใช้ก็จะเป็นทางด้านประชาสัมพันธ์ค่ะ ซึ่งตอนนี้ปูทำอยู่ในด้านการตลาดใช่ไหมค่ะ ก็จะมีการประชาสัมพันธ์ วิธีทำกลยุทธ์ และการทำโฆษณาที่สามารถนำสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาปรับใช้กับการทำงานได้ค่ะ
27485
27487

อยากจะฝากอะไรให้กับน้องๆ ที่กำลังจะศึกษาต่อในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

          สิ่งที่พี่อยากจะบอกน่ะคะ ถ้าหากน้องๆ มีความสนใจในคณะวิทยาการจัดการน่ะคะ คณะเราก็จะมีในส่วนของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การตลาด การท่องเที่ยวและการโรงแรม การจัดการทั่วไป และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจค่ะ ซึ่งน้องๆ สามารถเลือกลงสาขาที่น้องๆ สนใจ และคิดว่าตัวเองถนัดได้ค่ะ

3 คำ สั้นๆ ฝากน้องๆ

ที่กำลังอ่านบทสัมภาษณ์นี้อยู่

“วิท ยา การ”

นฤมล สามารถกุล
เจ้าหน้าที่การตลาด
read more

นฤมล สามารถกุล (ปู)สวัสดีค่ะ ชื่อนฤมล สามารถกุลน่ะคะ ชื่อเล่นชื่อ ปูค่ะ จบจากโปรแกรมวิชา นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปัจจุบันนี้เป็นเจ้าหน้าที่การตลาด อยู่ที่บริษัท แคทเทเลคอมค่ะ
จากใจพี่…สู่ใจน้อง ที่จะทำให้คุณได้รู้ถึงประสบการณ์ ความรู้สึกของรุ่นพี่ ที่อยากจะฝากถึงรุ่นน้องที่กำลังศึกษา และกำลังมองหาที่เรียนอยู่ พบกับ คุณพลวัตร หนองหลวง (พี่บี) จบจากโปรแกรมวิชาการตลาด และเค้าคนนี้มีอะไรมาฝากน้องๆ ไปชมกันเลยดีกว่าครับ

แนะนำตัว

          สวัสดีครับ พี่ชื่อพลวัตร หนองหลวง ชื่อเล่น บี จบการศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปัจจุบันทำงานเป็นครูครับ ตำแหน่งพนักงานราชการ อยู่โรงเรียนบ้านนาป่าแดง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชรครับ

ความประทับใจในรั้วมหาวิทยาลัย

          สำหรับความประทับใจในรั้วมหาวิทยาลัยนี้น่ะครับ เราได้รู้จักสังคมใหม่ สังคมเพื่อน สังคมอาจารย์ สังคมรุ่นพี่รุ่นน้อง ซึ่งมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ในรั้งมหาวิทยาลัยเท่านั้น เพราะวันที่เราเรียนจบไป เราก็ยังคงรู้จักกันต่อไปอยู่ดีครับ เมื่อเรามีปัญหาอะไรเราก็ยังสามารถกลับเข้ามาปรึกษาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้ ส่วนเพื่อนที่เรียนจบไปทำงานในที่ต่างๆ เราก็ยังสามารถกลับมาพบปะ พูดคุย ถามสารทุกข์สุขดิบ และก็ปรึกษาช่วยเหลือกันได้เหมือนเดิม เลยทำให้ผมประทับใจตรงนี้มากๆ เลยครับ
DSC_4287
23376116

ความภาคภูมิใจในการเรียนโปรแกรมวิชา การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

          ความภาคภูมิใจในโปรแกรมวิชาการตลาด ก็น่าจะเป็นตอนที่ผมทำงานครับ เพราะผมได้นำรายวิชาที่เรียนมาประยุกต์กับการทำงานอยู่เสมอ เพราะว่าโปรแกรมวิชาการตลาดสอนให้ผมรู้จักการทำงานเป็นครับ หากมีคนถามผมว่าผมจบจากที่ไหน ผมสามารถตอบได้อย่างภาคภูมิใจได้เลยว่าผมจบจากโปรแกรมวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรครับ

ในการทำงานในปัจจุบัน ได้นำสิ่งที่เรียนรู้ ประสบการณ์ในการทำกิจกรรมต่างๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยไปปรับใช้ในการทำงาน หรือในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้าง

          การนำไปปรับใช้ในที่ทำงาน อย่างที่บอกครับผมมีอาชีพเป็นครู ซึ่งอาจจะดูตรงข้ามกับที่เราเรียนจบ แต่ว่ามันสามารถนำไปปรับใช้ในเรื่องของการจัดการองค์กรได้ ซึ่งอย่างที่ผมได้บอกไปว่าโปรแกรมวิชาการตลาดสอนให้ผมได้รู้จักการทำงานเป็น เวลาที่เราได้รับหมอบหมายงานต่างๆ เราก็สามารถที่จะปรับ และนำไปใช้ให้ควบคู่กับอาชีพปัจจุบันของเราได้เป็นอย่างดีครับ

อยากจะฝากอะไรให้กับน้องๆ ที่กำลังจะศึกษาต่อในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

          สำหรับน้องๆ ที่เข้ามาเรียนในคณะวิทยาการจัดการน่ะครับ อย่างที่ผมได้บอกไปว่าที่นี่ไม่ใช่แค่มหาวิทยาลัย มันเป็นเหมือนกับครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่ง มีการช่วยเหลือกัน มีการแบ่งปันกัน มันทำให้เราสามารถเรียนได้อย่างมีความสุข และเมื่อเราเรียนจบเราก็จะรู้สึกภาคภูมิใจในสถาบันแห่งนี้ครับ

 

3 คำ สั้นๆ ฝากน้องๆ

ที่กำลังอ่านบทสัมภาษณ์นี้อยู่

“ไม่ ผิด หวัง”

พลวัตร หนองหลวง
พนักงานราชการ
read more

พลวัตร หนองหลวง (บี)สวัสดีครับ พี่ชื่อพลวัตร หนองหลวง ชื่อเล่น บี จบการศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปัจจุบันทำงานเป็นครูครับ ตำแหน่งพนักงานราชการ อยู่โรงเรียนบ้านนาป่าแดง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชรครับ
จากใจพี่…สู่ใจน้อง ที่จะทำให้คุณได้รู้ถึงประสบการณ์ ความรู้สึกของรุ่นพี่ ที่อยากจะฝากถึงรุ่นน้องที่กำลังศึกษา และกำลังมองหาที่เรียนอยู่ พบกับ คุณภัชฎา  เหมือยไธสง (พี่กี้) จบจากโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และเค้าคนนี้มีอะไรมาฝากน้องๆ ไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ

แนะนำตัว

          สวัสดีค่ะ พี่ชื่อภัชฎา  เหมือยไธสง ชื่อเล่น กี้ค่ะ เป็นศิษย์เก่าโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปัจจุบันประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ค่ะ

ความประทับใจในรั้วมหาวิทยาลัย

          มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเป็นมากกว่าสถาบันการศึกษา ไม่ใช่แค่คำว่าอาจารย์กับลูกศิษย์ แต่เป็นครอบครัว ตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้ามา ได้เจอเพื่อนที่ดี มีรุ่นพี่ที่คอยช่วยเหลือ มีอาจารย์ที่คอยดูแลเอาใจใส่ ดิฉันประทับใจมากที่ได้เป็นนิสิตในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่นี้ให้อะไรหลายๆอย่างกับดิฉัน จนถึงตอนนี้ดิฉันมีความสุขทุกครั้งที่พูดถึงและกลับไป มันเหมือนเราได้กลับบ้าน ความประทับใจของดิฉันยังมีอีกมากมายที่ไม่สามารถบรรยายออกมาได้ค่ะ
1527044291319
kie (4)

ความภาคภูมิใจในการเรียนในโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

          ดิฉันคิดว่าดิฉันคิดไม่ผิดที่เลือกเรียนในโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม อาจารย์ทุกคนเปรียบเสมือนพ่อและแม่คอยบอกและสอนถ่ายทอดวิชาความรู้ที่สามารถประกอบอาชีพได้จริง ทุกอย่างที่อาจารย์ได้สอนได้นำไปใช้ในการทำงานทุกอย่าง ดิฉันภาคภูมิใจที่ได้เรียนในโปรแกรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่ทำให้ดิฉันมีทุกวันนี้ได้ค่ะ

ในการทำงานในปัจจุบัน ได้นำสิ่งที่เรียนรู้ ประสบการณ์ในการทำกิจกรรมต่างๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยไปปรับใช้ในการทำงาน หรือในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้าง

          ในการทำงานมัคคุเทศก์ทำให้พบเจอคนมากมาย และปัญหามากมาย โชคดีที่ตอนเรียนดิฉันได้ทำกิจกรรมต่างๆ มันทำให้ดิฉันมีประสบการณ์สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และสามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีค่ะ

อยากจะฝากอะไรให้กับน้องๆ ที่กำลังจะศึกษาต่อในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

            ให้เลือกเรียนในสิ่งที่เรารักและชอบ สิ่งที่เราอยากจะเป็น อย่าเลือกเรียนตามเพื่อนหรือตามกระแส และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นอีก 1 คณะ ที่จะพาไปถึงฝันได้ค่ะ ^^

3 คำ สั้นๆ ฝากน้องๆ ที่กำลังอ่านบทสัมภาษณ์นี้อยู่

“ตั้งใจเรียนในวันนี้ จะได้ดีในวันหน้า”

ภัชฎา  เหมือยไธสง
มัคคุเทศก์
read more

ภัชฎา เหมือยไธสง (กี้)สวัสดีค่ะ พี่ชื่อภัชฎา เหมือยไธสง ชื่อเล่น กี้ค่ะ เป็นศิษย์เก่าโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปัจจุบันประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ค่ะ
จากใจพี่…สู่ใจน้อง ที่จะทำให้คุณได้รู้ถึงประสบการณ์ ความรู้สึกของรุ่นพี่ ที่อยากจะฝากถึงรุ่นน้องที่กำลังศึกษา และกำลังมองหาที่เรียนอยู่ พบกับ คุณอานนท์ เรืองใจ (พี่อ๊อด) จบจากโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร และเค้าคนนี้มีอะไรมาฝากน้องๆ ไปชมกันเลยดีกว่าครับ
สวัสดีครับ ผมชื่ออานนท์ เรืองใจ ชื่อเล่น อ๊อดครับ จบจากโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปัจจุบันทำงานตำแหน่งพนักงานสินเชื่อ ที่ธนาคารทิสโก้ครับ

ความประทับใจในรั้วมหาวิทยาลัย

          ครับ ตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัยนี้ สิ่งแรกที่ผมได้รับก็คือความอบอุ่นจากอาจารย์ เพื่อนๆ พี่ๆ ที่คอยช่วยเหลือกันมาครับ

ความภาคภูมิใจในการเรียนโปรแกรมวิชา การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

          ความภาคภูมิใจในโปรแกรมวิชานี้ก็คือ เหมือนเรามีครอบครัวที่สอง เวลาที่เรามีปัญหาอะไร อาจารย์ และเพื่อนๆ ก็จะคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับ
DSC_4304
DSC_4296

ในการทำงานในปัจจุบัน ได้นำสิ่งที่เรียนรู้ ประสบการณ์ในการทำกิจกรรมต่างๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยไปปรับใช้ในการทำงาน หรือในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้าง

          ก็ปรับใช้ในเรื่องของการเข้าสังคมในองค์กรครับ ทำให้เราสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นๆ ในบริษัทได้เป็นอย่างดี และสามารถเรียนรู้งานจากเพื่อนร่วมงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ และทักษะทางด้านอื่นๆ ที่เรายังขาดได้จากเพื่อนร่วมงานด้วยครับ

อยากจะฝากอะไรให้กับน้องๆ ที่กำลังจะศึกษาต่อในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

          ครับ พี่ก็อยากจะฝากให้น้องๆ ตั้งใจเรียน ศึกษาหาความรู้เยอะๆครับ เพื่อจะได้นำไปใช้เป็นอาวุธในชีวิตการทำงานได้ครับ

3 คำ สั้นๆ ฝากน้องๆ ที่กำลังอ่านบทสัมภาษณ์นี้อยู่

“ลอง  มา  เรียน”

อานนท์ เรืองใจ
พนักงานสินเชื่อ
read more

อานนท์ เรืองใจ (อ๊อด)สวัสดีครับ ผมชื่ออานนท์ เรืองใจ ชื่อเล่น อ๊อดครับ จบจากโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปัจจุบันทำงานตำแหน่งพนักงานสินเชื่อ ที่ธนาคารทิสโก้ครับ