ชื่อกิจกรรม:

OTOP JUNIOR CONIEST ปี 2 ก้าวแรกสู่การเป็นผู้ประกอบการ OTOP

วิทยากร:

วันที่จัดกิจกรรม:

16 สิงหาคม 2561

เวลาจัดกิจกรรม:

09.00 – 15.00 น.

สถานที่:

ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประเภทกิจกรรม:

ประชุม

ค่าใช้จ่ายของกิจกรรม:

จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม:

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม:

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร