ชื่อกิจกรรม:

บรรยายพิเศษเรื่อง 5 ขั้น ปั้นหุ่นดี สุขภาพดี ด้วยวิธีธรรมชาติ

วิทยากร:

คุณนิพัทธ์พล บัวชาติ (โค้ชต่อ)

วันที่จัดกิจกรรม:

3 พฤศจิกายน 2561

เวลาจัดกิจกรรม:

09.00 – 16.00 น.

สถานที่:

ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประเภทกิจกรรม:

กิจกรรมคณะ

ค่าใช้จ่ายของกิจกรรม:

ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม:

50 คน

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม:

ชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร