จำหน่ายสินค้าประเภทต่าง ๆ อาทิ สินค้าอุปโภค บริโภค เครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องแต่งกาย เนคไท เข็มขัด กระดุม และอื่น ๆ อีกมากมายในราคาย่อมเยา

  • เวลาทำการ ทุกวันตั้งแต่เวลา 7.30 – 17.00 น.