มีห้องประชุมสำหรับการประชุุม จำนวน 6 ห้อง

  • ห้องช็อกโกแลต ชั้น 1
  • ห้องภัตราคาร ชั้น 1
  • ห้องประชุม ชั้น 6
  • ห้องประชุม ชั้น 8