ศูนย์อาหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดให้บริการสำหรับ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 7.00 – 15.00 น. เป็นศูนย์อาหารที่ได้มาตรฐาน ถูกลักษณะ บรรยากาศน่ารับประทาน

จำหน่าย อาหารปรุงสำเร็จ น้ำดื่ม ขนมหวานและอาหารตามสั่งทุกชนิด พร้อมทั้งมีร้านค้าปลีก ไว้คอยบริการทุกท่าน