เมื่อวันที่ 21-22เมษายน 2561 คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมส่งอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน STARTUP THAILAND LEAGUE 2018 ระดับภูมิภาค สนามที่ 3 ของปี ณ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 169 ทีม จาก 30 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ มากกว่า คน โดยเป็นทีมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 7 ทีม และผ่านเข้ารอบ Demo Day 2 ทีม #STL2018 #StartupThailand #StartupThailandLeauge#PitchingChallenge