เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมกิจกรรม KPRU Freshy Night 2019 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการประกวด Freshy Boy & Girl KPRU 2019 กิจกรรมความบันเทิง การประกวดกองเชียร์ กิจกรรมสันทนาการสร้างความสนุกสนานและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กับรุ่นพี่ที่มาร่วมงาน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งจากการประกวด Freshy Boy & Girl KPRU 2019 ในครั้งนี้ มีนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่ได้รับรางวัล ดังนี้

  • รองชนะเลิศอันดับ 1 Freshy Boy 2019 นายจิรกฤต อยู่สิทธิ์ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
  • รางวัล Best Social Awards นางสาววริศรา วันชัย โปรแกรมวิชาการบัญชี