ตัวแทนนักศึกษา นำโดย นายณัฐวุฒิ มีศรี ชั้นปีที่ 2 นางสาวโยษิตา รอดจันทร์ นางสาวนิลาวรรณ ทองคำ และนางสาวนลพรรณ แซ่เอี้ย ชั้นปีที่ 1 โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกร้านบริการเครื่องดื่มผสมไร้แอลกอฮอล์ ในงานวัดโขมงหัก อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งทางโปรแกรมฯ วิชาขอขอบคุณทางคณะผู้จัดงานที่ไว้วางใจให้นักศึกษาออกร้านฯ มา ณ โอกาสนี้ หากสนใจงานออกร้าน ติดต่อได้ทุกช่องทางฯ โทรศัพท์ 055706555 ต่อ 3590 ในวัน-เวลาราชการ